Plnění - chladivo R134a + olej
- test těsnosti
- test funkčnosti
 Opravy kompresorů
 Opravy hadic (lisování nových)
 Opravy trubek hliníkových, železných (svařováním TIG)
 Opravy netěsností
 Čištění okruhů tekutým chladivem nebo dusíkem
 Dezinfekce - čištění výparníku a vzduchovodů (bakterie, mikroby, zápach)
 Odsátí + recyklace starého chladiva a oleje
 Záruka na chladivo v případě úniku
 Náhradní díly - kompresory, výparníky, kondenzátory (chladiče)
- termostaty, presostaty, filtr dehydrátory (sušiče)
- pylové filtry (kabinové)
- hadicové a trubkové spojení, "O" kroužky


 Doporučené servisní intervaly:
 Pylový filtr Okruh klimatizace
 - výměna každých 30 000 km, v prašném prostředí častěji - nejméně 1x ročně  - výměna chladiva 1x za 2 roky
 - kontrola těsnosti a funkčnosti 1x ročně (před sezónou)
 Výparník Sušič
 - pravidelné čištění při každé výměně pylového filtru nebo při zápachu z výdechu klimatizace - nejméně 1x ročně  - výměna při každém dlouhodobém úniku chladiva nebo při výměně komponentů (rozebrání spojů)


 Provádíme servis klimatizací i u takovýchto strojů:

kovo1.jpg

kovo2.jpg


počítadlo.abz.cz